Chào mừng đến với trang web GCHHS mới!

Announcement
Announcement

Tất cả chúng tôi tại Liên minh Gwinnett đều vui mừng được giới thiệu thương hiệu được cập nhật và trang web mới của chúng tôi! Trong nỗ lực nâng cao nhận thức, chúng tôi đã cập nhật thương hiệu hiện tại và thương hiệu của các chương trình của chúng tôi. Mặc dù giao diện có thể đã thay đổi, chúng tôi vẫn cam kết giúp đỡ cộng đồng thông qua các dịch vụ và chương trình.

Hãy nhớ xem các chương trình khác nhau của chúng tôi và cả giao diện mới của chúng:

Become A Coalition Changemaker!