Các lựa chọn phương tiện đi lại có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe và hạnh phúc của Gwinnett

Giao thông vận tải có nhiều hình thức và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Khi công dân của Quận Gwinnett bắt đầu suy nghĩ về việc họ sẽ bỏ phiếu như thế nào trong cuộc trưng cầu dân ý về quá cảnh ngày 19 tháng 3, một khía cạnh cần xem xét là các lựa chọn giao thông có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng như thế nào.

Mở rộng tính sẵn có, an toàn và khả năng tiếp cận nhiều phương tiện giao thông khác nhau có khả năng cứu sống bằng cách ngăn ngừa các bệnh mãn tính, giảm và ngăn ngừa thương tích và tử vong liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới, cải thiện sức khỏe môi trường, tăng cường khả năng tiếp cận chăm sóc y tế và sức khỏe lương thực vừa kích thích phát triển kinh tế, vừa đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc thiếu phương tiện đi lại làm giảm việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở trẻ em, người cao tuổi, người có thu nhập thấp và người khuyết tật. Một cuộc khảo sát cho thấy 4% trẻ em Hoa Kỳ (tổng cộng 3,6 triệu) hoặc đã bỏ lỡ chuyến khám sức khỏe theo lịch trình hoặc không lên lịch thăm khám trong năm trước vì những hạn chế về giao thông.

Trong khi phần lớn dân số ở đây trong Quận Gwinnett đã sẵn sàng tiếp cận và thường sử dụng ô tô cá nhân để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cộng đồng khác, cũng có một bộ phận đáng kể dân số không có ô tô cá nhân hoặc không hiện có khả năng lái xe. Điều này có thể hạn chế khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe của họ, nhưng nó có ý nghĩa lớn hơn đối với sức khỏe vì nó cũng có thể hạn chế khả năng tiếp cận dinh dưỡng và các dịch vụ cộng đồng khác, cũng như việc tham gia vào các hoạt động xã hội. Việc hạn chế quyền tiếp cận này làm mất đi cơ hội của mọi người để đưa ra các lựa chọn cho phép họ sống lâu dài, khỏe mạnh, bất kể tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn hay nền tảng dân tộc của họ.

Mỗi ngày, cho đến cuộc trưng cầu dân ý về phương tiện công cộng ngày 19 tháng 3, Liên minh Gwinnett sẽ chia sẻ thông tin thông qua các phương tiện truyền thông xã hội minh họa cách cải thiện sức khỏe cộng đồng là một trong những lợi ích lớn nhất do phương tiện công cộng chất lượng cao mang lại.

Become A Coalition Changemaker!