GREAT Little Minds tham gia #GivingTuesdayNow

GREAT Little Minds đang tham gia #GivingTuesdayNow bằng cách tổ chức một ổ đĩa sách từ xa trong suốt tháng Năm. Ý tưởng đằng sau đợt gây quỹ này là khuyến khích các thành viên và tổ chức cộng đồng sử dụng nguồn cung cấp sách của chính họ và quyên góp chúng cho chương trình. Ngoài việc tổ chức ổ sách này, Chương trình Những Tâm trí Nhỏ TUYỆT VỜI đã tặng hơn 4000 cuốn sách cho các gia đình ở Quận Gwinnett thông qua các ổ bán đồ ăn địa phương.

Become A Coalition Changemaker!