Giám đốc Điều hành Liên minh Gwinnett Nổi bật trên Podcast “Thrive Y’all” của RocketIT

Gần đây, Giám đốc điều hành của chúng tôi, Renee Byrd-Lewis đã là khách mời trên podcast “Thrive Y’all” của Rocket IT để chia sẻ thêm về công việc tuyệt vời của Liên minh Gwinnett. Hãy dành vài phút để điều chỉnh và tìm hiểu thêm về bề rộng và chiều sâu ngày càng tăng trong công việc của chúng tôi.

Become A Coalition Changemaker!